Jakubova cesta

Jakubovou cestou (po španielsky Camino de Santiago) je nazývaná púť k hrobu apoštola Jakuba v Santiagu de Compostela na severozápade Španielska. Hlavná španielska cesta – Camino Francés bola v roku 1993 prijatá do svetového dedičstva- UNESCO. Prvá písomná zmienka o Jakubovej ceste pochádza z roku 1047 a spája cestu s hrobom sv. Jakuba v Galícii. Za Jakubovu cestu je považovaná len hlavná severná hlavná cesta – Camino Francés. Ostatné sú správne popisované ako Cesty pútnikov k Jakubovi. Jakubov hrob sa stal v stredoveku popri Ríme a Jeruzaleme tretím hlavným cieľom kresťanských púti. Počet pútnikov na tejto ceste prudko vzrastal od roku 1970. Počas svätého roku (2004) to bolo okolo 180 tisíc ľudí, ktorí prešli buď celú púť, alebo aspoň posledných 100 km pešo, alebo posledných 200 km na bicykli/koni. Pútnici zbierajú po ceste pečiatky do svojho pútnického pasu a na záver púte je im v Santiagu vydaný s poslednou pečiatkou aj certifikát pútnika. V Španielsku a Francúzsku je potvrdenie Compostela stále častejšie používané do podkladov úchádzačov o pracovné miesto. Uchádzači tým ukazujú, že okrem odbornej znalosti majú aj schopnosti v sociálnej oblasti a duchovnom správaní. Známy pútnici novej doby sú napr. pápež Ján Pavol II. a Paolo Coelho.

Jakobova cesta

Informácie z prvej ruky účastníka v roku 2007